yacho_gohyakubuchi updated 2022-04-12

五百淵公園・郡山市野鳥の森学習館

巣箱づくり

 令和3年11月14日(日) 午前10時~正午

シジュウカラ

シジュウカラの説明を聞きました。

巣箱

巣箱づくりの説明を聞きました。

作業①

作業風景①

作業②

作業風景②

作業③

作業風景③

完成

巣箱が完成しました。